ჯემალ ტაკიძე (RU)

საფინანსო სამსახურის უფროსი

რუსლან დიასამიძე (RU)

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 12

არჩილ დევაძე (RU)

სახაზინო განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 50

გიორგი სურმანიძე (RU)

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 52