ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი იურდიულ საკითხებში ვაკანტურ თანამდებობაზე. (RU)

მიმდინარე წლის 27 თებერვალს ჩატრადა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის №1 სხდომა, რომელმაც დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხზე - საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის იურდიულ საკითხებში ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურისი გამოცხადების შესახებ - იმსჯელა.
კომისიის ოქმი N1